Sociale bescherming is een mensenrecht

Sociale bescherming is een mensenrecht. Supporter mee op www.socialebescherming.be opdat iedereen ook bij tegenslag een menswaardig leven kan leiden.

Een eerlijk pensioen. Een uitkering als je je baan verliest. Betaalbare zorg als je ziek wordt. Dit, en nog veel meer, maakt allemaal deel uit van sociale bescherming, onontbeerlijk om eenmenswaardig leven te leiden. Sociale bescherming is levensnoodzakelijk én haalbaar!  
 

Om iedereen hiervan te overtuigen voert 11.11.11, samen met ABVV, FOS, de Socialistische Mutualiteiten en vele andere organisaties campagne voor sociale bescherming.

  

Supporter mee!

Hoe meer supporters, hoe hoger de druk op beleidsmakers om daadwerkelijk iets te veranderen. We brengen een supportersclub voor sociale bescherming op de been!

 • Kleef pleisters op je wangen, lichaam, kledij,… Je kan campagnefolders met pleisters bestellen op www.socialebescherming.be of gewone pleisters gebruiken. ABVV-delegees ontvangen de pleisters in de loop van de maand mei en voeren samen met de collega’s van de andere vakbonden campagne. Je kan ook je eigen slogan op een blad schrijven en daarmee poseren.
 • Neem een foto van jezelf of met een hele groep mensen.
 • Upload je foto op www.socialebescherming.be.
 • Deel je foto op sociale media en gebruik de hashtag #socialebescherming.
 • Overtuig familie en vrienden om mee te supporteren voor sociale bescherming

Eisen

De vakbonden, mutualiteiten, 11.11.11 en andere organisaties vinden dat iedereen recht heeft op sociale bescherming en formuleren daarom enkele eisen voor de beleidsmensen in ons land en elders.

 • Veranker het recht op sociale bescherming in wetten en verdragen.
 • Verzeker dat overal voldoende middelen beschikbaar zijn voor sociale bescherming.
 • Ondersteun sociale organisaties in de hele wereld bij de uitbouw van sociale bescherming.
 • Voer op Belgisch, Europees en internationaal niveau een consequent beleid dat sociale bescherming versterkt.
   

Sociale bescherming is immers een hefboom voor sociale vooruitgang en voor ontwikkeling. Het zorgt voor herverdeling van de welvaart, voor meer gelijkheid tussen man en vrouw en is een krachtige motor voor vrede en stabiliteit in de wereld.
 

Mensenrecht

Het wordt hoog tijd voor regeringen wereldwijd om internationale verdragen te respecteren. Verdragen goedkeuren zonder daarna de daad bij het woord te voegen, is onaanvaardbaar. Sociale bescherming is immers een mensenrecht.

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties, 1948) staat dat“iedereen recht heeft op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin.” De elementen die hiervoor nodig zijn: voeding, kleding, huisvesting, geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten. Bovendien “moet iedereen beschermd zijn in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen dat ontstaat onafhankelijk van zijn wil.”

Situatie in de wereld

Ondanks de internationale verdragen blijkt dat vandaag ruim vijf miljard mensen – drie kwart van de wereldbevolking – geen of amper sociale bescherming geniet. Verlies je tegen wil en dank je job? Helaas, je hebt geen inkomen meer. Word je ziek? Pech, je hebt geen toegang tot gezondheidszorg. Wordt je oogst vernield door een natuurramp of extreme droogte? Jammer, dit jaar geen inkomen, volgend jaar beter. Ben je na een leven lang hard werken moe en heb je nood aan rust? Sorry, er is geen pensioen voor jou. Het klinkt misschien als fictie, maar dat is het absoluut niet.


Voor veel mensen kan de minste tegenslag het leven compleet overhoop gooien, zonder hoop op een betere toekomst.

Zonder sociale zekerheid is het leven een loterij, waar je ook woont.

Situatie in Europa

In Europa is de situatie een pak beter. Althans voorlopig. De economische crisis, die ondertussen al zeven jaar woedt, heeft geleid tot enorme besparingsmaatregelen van de Europese overheden. In plaats van te streven naar een rechtvaardig belastingsysteem, waarin iedereen naar draagkracht zijn steentje bijdraagt, wordt de rekening in de meeste gevallen doorgeschoven naar de zwakkere groepen in de maatschappij.

In plaats van te investeren in mens en maatschappij (en dus ook in sociale bescherming) houden de neoliberale recepten – drukken van de lonen, besparen op overheidsuitgaven, deregulering – de bovenhand. Spanje en vooral Griekenland zijn voorbeelden van hoe het ook in de rest van Europa kan lopen. Een torenhoge werkloosheid en een groot deel van de voormalige middenklasse in de ellende: het is geen rooskleurig vooruitzicht.

© abvv.be