Het gaat alle kanten uit, maar wat met de rechtvaardige fiscaliteit?

Het gaat tegenwoordig alle kanten uit. De regering-Michel lost het ene na het andere onrechtvaardige proefballonnetje. De vakbonden willen terug naar wat echt belangrijk is.

Werknemers en sociaal-verzekerden zijn de laatste tijd het geliefkoosd doelwit van talrijke aanvallen! ACV, ABVV en ACLVB willen terug naar wat echt belangrijk is: snel werk maken van een eerlijke fiscaliteit.

Selectief getreuzel

Vrijwilligersvergoeding, flexi-jobs in de horeca (uitgebreid naar andere sectoren), bezuinigingen in de overheidsdiensten, nieuwe besparingen in de sociale zekerheid, herinvoering van nog lagere jongerenbarema’s… het gaat tegenwoordig alle kanten uit! Het lijkt erop dat de regering haar onkunde om juiste maatregelen door te voeren wil verbergen door iedereen maar zijn eigen proefballonnetje te doen oplaten. Zelfs het patronaat moeit zich nu in de discussie en zegt onomwonden dat het geen ‘tax shift’ meer wil!

Voor de indexsprong of het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar heeft de regering nochtans niet lang getreuzeld: zonder overleg heeft ze haar wil doorgedrukt, in het nadeel van werknemers en mensen aangewezen op een uitkering.

Maar nu er een fiscale verschuiving dient te gebeuren om de belasting op arbeidsinkomsten te verminderen, weet plots niemand nog wat moet gebeuren! Of beter: iedereen heeft zo wel zijn eigen belastingideetje… om zelf zoveel mogelijk gespaard te blijven …

Een ‘tax shift’ kan nochtans veel problemen helpen oplossen: 

  • meer koopkracht voor werknemers, gepensioneerden en wie aangewezen is op een uitkering
  • ondersteuning van de werkgelegenheid in arbeidsintensieve sectoren die onderhevig zijn aan zware internationale concurrentie en aan sociale dumping
  • inkomsten voor de sociale zekerheid

Kapitaal meer doen bijdragen

Voor het ACV, de ACLVB, en het ABVV bestaat de enige echte ‘tax shift' in het rechtvaardiger maken van de fiscaliteit, door degenen die meer middelen hebben, meer te laten betalen. Vooral omdat het vaak net diegenen zijn die tot nog toe het minst bijdragen.In België worden de grote vermogens en de inkomsten uit vermogens minder belast dan de inkomsten uit arbeid. Het kapitaal meer laten bijdragen is dus niet meer dan rechtvaardig.

Iedereen moet correct betalen

De regering moet er eveneens over waken dat diegenen die frauderen met de fiscus of die zich schuldig maken aan belastingontduiking, hun belastingen correct betalen.Multinationals profiteren van alle mogelijke en denkbare belastingvoordelen (ruling, notionele intrestaftrek,…) of zijn creatief in het verhullen van hun winsten doorpostbusfirma’s of schijnvennootschappen op te richten, door pseudoleningen af te sluiten met filialen of de moedermaatschappij,… Vennootschappen en rijke particulieren verdoezelen hun vermogen via offshore vennootschappen en geheime rekeningen in belastingparadijzen.

Dat al diegenen die vinden dat de arbeidskost in België te hoog is, nu maar eens de moed hebben die te verlagen, niet door de koopkracht van de werknemers te verminderen, maar door de fiscaliteit op inkomsten uit arbeid te verschuiven naar inkomsten uit vermogen.

©abvv.be