Werken als jobstudent: wat zijn de regels?

Je werkt als jobstudent en twijfelt over het aantal dagen dat je mag werken? Geen paniek, ABVV-Jongeren maakt je wegwijs.

Vanaf 16 jaar

Werken als jobstudent kan pas vanaf 16 jaar, of vanaf 15 jaar als je de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd (je moet niet geslaagd zijn in het tweede jaar).
 

50 dagen

Als jobstudent mag je 50 dagen per jaar werken. Of je die 50 dagen in het voorjaar werkt, in de zomer, in het najaar, of gespreid over het hele jaar maakt niet uit: zolang je in totaal maar niet meer dan 50 dagen werkt. De periodes moeten niet aaneengesloten zijn en moeten niet bij dezelfde werkgever zijn. Als jobstudent geniet je een verminderde RSZ-bijdrage: er wordt 2,71 procent van je loon afgehouden, de andere 5,42 procent is ten laste van de werkgever.
 

Langer dan 50 dagen

Wil je meer dan 50 dagen werken? Dat kan, maar heeft gevolgen.

  • 50 dagen bij dezelfde werkgever? Dan is de volledige RSZ-bijdrage te betalen (13,07 procent) vanaf de 51ste dag, op voorwaarde dat de werkgever een correcte aangifte doet.
  • 50 dagen bij verschillende werkgevers? Dan is de volledige RSZ-bijdrage te betalen vanaf de 51ste dag, op voorwaarde dat de laatste werkgever een correcte aangifte doet. 

Teller werkdagen

Je kan zelf je gewerkte dagen opvolgen en controleren via www.studentatwork.be en een attest afdrukken voor je (potentiële) werkgever met hoeveel dagen er nog over zijn. De werkgever is en blijft wel nog steeds verantwoordelijk voor een correcte aangifte.


Kinderbijslag

Je hebt onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met augustus van het jaar waarin je 18 wordt.
Ben je ouder of verjaar je pas laat in het jaar (bijvoorbeeld in november), dan verlies je het recht op kinderbijslag niet als je maximum 240 uur per kwartaal werkt als jobstudent. In de zomermaanden mag je onbeperkt werken als je geen schoolverlater bent (schoolverlaters mogen ook in de zomermaanden maar 240 uur werken):

januari-februari-maart: max. 240 uur

april-mei-juni: max. 240 uur

juli-augustus-september: onbeperkt (schoolverlater: max 240 uur)

oktober-november-december: max. 240 uur


Als je in een kwartaal meer uren gewerkt hebt, dan verlies je het recht op kinderbijslag voor het hele kwartaal. Het is dus zeker belangrijk je gewerkte uren goed bij te houden. Hoe je dat doet, is niet echt van belang: dat kan op een blaadje, op de computer via www.studentatwork.be of via de app van studentatwork of de app van de kinderbijslagkas. Die waarschuwen je zelfs als je bijna aan 240u zit. Als dat niet handig is.
 

©abvv.be