ABVV informeert correct over pensioenen

Vakbond ABVV | ABVV informeert correct over pensioenen

In tegenstelling tot wat de regering beweert, informeert het ABVV wél correct over de pensioenen. We zetten de puntjes op de i.

De meesten dreigen tot hun 67ste te moeten werken: JUIST

 • Vanaf 2019 kan vervroegd pensioen voor wie een lange loopbaan heeft pas op 60 jaar indien 44 jaar loopbaan of op 61 jaar indien 43 jaar loopbaan.
 • Er is schoolplicht tot 18 jaar, er is de beperking van de gelijkgestelde periodes (SWT/brugpensioen, werkloosheid,…) voor de berekening van het pensioen. Binnenkort haalt niemand nog die leeftijds- en loopbaanvoorwaarde.

De regering bemoeilijkt het einde van de loopbaan: JUIST

 • De minister van Pensioenen heeft de pensioenbonus afgeschaft!
 • De minister van Werk heeft de leeftijd voor een landingsbaan (tijdskrediet-eindeloopbaan) opgetrokken van 55 naar 60 jaar.
 • De minister van Pensioenen heeft beslist dat de uitzondering voor een landingsbaan op 55 jaar indien lange loopbaan, minder zwaar zal wegen in de berekening van het pensioen.

  

De regering viseert vrouwen: JUIST

 • De regering kent de gepensioneerden met een loopbaan van 45 jaar een ‘verhoging’ van 0,7% toe. Maar vrouwen hebben gemiddeld genomen een loopbaan van 36 jaar. De regering sluit zo 90% van de vrouwen uit.
 • De minister van Pensioenen wil het minimumpensioen verhogen, maar verstrengt de toegang ertoe voor personen die deeltijds gewerkt hebben… vrouwen dus! Een vrouw die 45 jaar gewerkt heeft in 2/3de, ziet haar pensioen slinken van 1.169 tot 799 euro.

De regering raakt aan het pensioenbedrag: JUIST

 • Door de gelijkgestelde periodes (inactiviteitsperiodes die meetellen voor de berekening van het pensioen) te beperken, zal het pensioenbedrag verminderen, terwijl 1 gepensioneerde op 5 nu al onder de armoedegrens leeft!
 • De regering beloofde een compensatie voor de indexsprong (474 miljoen besparingen op de rug van de gepensioneerden). De gepensioneerden hebben nog geen cent gezien.
 • De regering beloofde een enveloppe van 50 miljoen ter compensatie van de taxshift en van de btw-verhoging op elektriciteit. Uiteindelijk werd die enveloppe met de helft verminderd… en kwamen alleen gepensioneerden met een loopbaan van 45 jaar in aanmerking. De regering sluit zo 89% van de gepensioneerden uit (opnieuw vooral vrouwen).
 • De regering heeft de belastingschijven voor gepensioneerden niet aangepast. Bij elke verhoging van het pensioenbedrag riskeren de gepensioneerden meer belastingen te moeten betalen.

De regering wurgt de openbare diensten: JUIST

 • Studiejaren tellen niet langer mee bij de berekening van het ambtenarenpensioen (en van het aantal loopbaanjaren). Dit betekent dat statutaire ambtenaren een lager pensioen zullen krijgen en dat sommigen zelfs voorbij hun 67 jaar moeten werken om aan een volledig pensioen te komen).
 • Dezelfde sanctie treft het ambtenarenpensioen door te raken aan de berekening in tantièmes. De regering besloot onlangs zelfs dit systeem af te schaffen om hiermee maatregelen rond belastend werk te financieren.
 • Ter herinnering: statutaire ambtenaren hebben geen 13de maand, geen maaltijdcheques, geen 2de pensioenpijler,… maar krijgen wel een iets hoger pensioen (gemiddeld € 1.599) dat in feite neerkomt op een uitgesteld loon.

De regering is asociaal: JUIST

 • De ‘sociale correcties’ voor de gepensioneerden – waar de regering fier mee uitpakt – komen in feite neer op de welvaartskoppeling die al bij wet bepaald werd en die om de 2 jaar door de sociale partners onderhandeld wordt!

DE REGERING LIEGT: JUIST

 • De regeringspartijen hadden beloofd nooit of nimmer aan het pensioen op 65 te raken, maar ze verhogen de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Dit terwijl de gemiddelde levensverwachting in goede gezondheid in België 65 jaar is. Voor de meest kwetsbare werknemers ligt die levensverwachting zelfs nóg lager!
 • De regering zegt dat ze het sociaal overleg respecteert. Maar alle pensioenmaatregelen werden genomen TEGEN het advies van de vakbonden in.